Communicatie

Communicatie:

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Deze pagina gaat over interactie tussen mensen. (Er bestaat ook diercommunicatie en plantencommunicatie.) Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie

Niet sprekende / communicerende mensen kunnen met behulp van PECS leren te communiceren.

Klik hier voor meer informatie over PECS