Preverbale logopedie

Preverbale logopedie voor kinderen

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen valt onder preverbale logopedie:

logopedie voordat het spreken begint.

In de loop van het eerste levensjaar leert uw kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Een preverbaal logopedist begeleidt en adviseert hierbij en behandelt indien nodig.

Voor welke kinderen?

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:
• drinken uit de borst
• drinken uit de fles
• eten van de lepel
• kauwen
• slikken
• drinken uit de beker
• controle van speeksel (overmatig kwijlen)
Uw kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding.
De logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van de sondevoeding.

We spreken hier over baby’s en veelal jonge kinderen. Toch komt het soms ook voor dat oudere kinderen begeleiding krijgen van een preverbale logopedist in verband met eet- en drinkproblemen.

Onderzoek en behandeling

Voordat een behandeling start, spreekt de logopedist uitvoerig met u als ouder(s)/ verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de spierkracht en het gevoel in en rond de mond van uw kind. Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of behandeling gestart wordt en zo ja, in welke vorm.

Behandeling en begeleiding:
• is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied
• bestaat uit het geven van adviezen en begeleiding aan u als ouders en uw directe omgeving
• bestaat uit het direct behandelen van uw kind
• is individueel gericht en duurt 30-60 minuten per sessie
• kan bij u thuis of op de locatie van de therapeut plaatsvinden

Het uiteindelijke doel is dat uw kind veilig en voldoende eet en drinkt. Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut en/of een diëtist.

Wie behandelt er?

Gespecialiseerde logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun logopedieopleiding aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij kinderen. Zij zijn hiervoor gecertificeerd en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Verwijzing

Behandeling en begeleiding vindt plaats op verwijzing van een (huis)arts of specialist.

Het is belangrijk dat de arts eerst bekijkt of er een medische oorzaak ten grondslag ligt aan de eet- en drinkproblemen. De huisarts of specialist wordt op de hoogte gehouden van de bevindingen en het verloop van de behandeling.

Vergoeding

Preverbale logopedie (aan huis) valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt volledig vergoed.