Wie ben ik

Mijn naam is Olivia Martens – van Loenhout.

In 1998 ben ik in Antwerpen afgestudeerd als logopedist. In 2000 heb ik mij gevestigd als vrijgevestigde logopedist in België. In 2004 ben ik verhuisd naar Tholen, zodat ik mijn werkzaamheden als vrijgevestigd logopedist in België heb beëindigd. Naast mijn baan als vrijgevestigde logopedist, ben ik met veel plezier werkzaam als logopedist bij het Auris audiologisch centrum in Goes.

Middels bij- en nascholing heb ik mij gespecialiseerd in:

  • Het behandelen van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen. Preverbale logopedie.
  • Het behandelen van spraaktaalproblemen in combinatie met sensorische informatieverwekingsproblemen. (S.I.)
  • Het bevorderen van de spreek- en leesvaardigheden bij kinderen met het syndroom van Down. Methode leespraat.
  • Het behandelen van kinderen met een verbale ontwikkelingsdyspraxie.
  • Het behandelen middels Denkstimulerende GespreksMethodiek. (DGM) Een methode om het taligdenken te stimuleren door middel van vraaggesprekken.
  • Het behandelen middels PECS. PECS is een manier om met behulp van plaatjes niet sprekende / niet communicerende mensen met autisme te leren communiceren.